Skip to main content
Ugens tal, uge 12

Kvinder med handicap eller psykisk sygdom screenes sjældnere for brystkræft

En markant højere andel af kvinder med handicap eller psykisk sygdom bliver aldrig screenet for brystkræft sammenlignet med andre kvinder, viser nyt studie.

Screeningen er en effektiv metode til at opdage brystkræft tidligt og dermed forbedre behandlingsmulighederne og chancen for overlevelse. Derfor tilbydes alle danske kvinder i alderen 50-69 år hvert andet år en røntgenundersøgelse af brysterne, en såkaldt mammografi.

Men nu viser en ny undersøgelse, at kvinder med handicap eller psykisk sygdom i langt mindre grad deltager i screeningsprogrammet for brystkræft sammenlignet med andre kvinder.

Undersøgelsen er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og trækker på data fra godt 470.000 kvinder i alderen 50-69 år. Heraf har knap 50.000 kvinder funktionsnedsættelser såsom mobilitetsnedsættelse, nedsat syn, udviklingshandicap eller psykisk sygdom, herunder demens, borderline, depression, angst, skizofreni eller psykose.

”Når vi ser på, hvem der deltager i screeningsprogrammet for brystkræft, er der en stor ulighed. Kvinder med funktionsnedsættelser screenes langt sjældnere sammenlignet med andre kvinder på samme alder, og en markant højere andel er aldrig blevet screenet,” forklarer Trine Allerslev Horsbøl, en af forskerne bag undersøgelsen.

”For eksempel bliver kun omkring 25 procent af kvinder med enten demens, udviklingshandicap eller skizofreni screenet som anbefalet, altså cirka hvert andet år, mens det til sammenligning gælder 62 procent af kvinder uden disse funktionsnedsættelser,” siger hun.

For kvinder med mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse, borderline, depression eller angst er det mellem 31 og 44 procent, der bliver screenet som anbefalet.

Samtidig er mellem hver fjerde og hver anden kvinde med de pågældende funktionsnedsættelser aldrig blevet screenet for brystkræft, mens dette gælder cirka hver ottende kvinde uden funktionsnedsættelse.

”Det er selvfølgelig bekymrende fund. Konsekvensen af manglende screening kan jo være, at brystkræft først opdages sent, hvilket gør mulighederne for helbredelse dårligere,” siger Trine Allerslev Horsbøl.

Forskellige barrierer

Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark, og den viser ikke, hvorfor kvinder med de udvalgte funktionsnedsættelser ikke screenes i samme omfang som andre kvinder. Men udenlandske studier viser, at forskellige barrierer kan være med til at forklare den lave deltagelse i screeningsprogrammet blandt kvinder med funktionsnedsættelse.

”Vi ved fra udenlandske studier, at der kan være udfordringer omkring transport eller forhold, der umuliggør gennemførelse af mammografien, for eksempel hvis kvinden har et fysisk handicap. Studierne viser også, at nogle kvinder med funktionsnedsættelse og deres pårørende ikke føler sig velinformeret om brystkræftscreening, samt at angst omkring undersøgelsen kan være en barriere,” siger Trine Allerslev Horsbøl.  

”Derfor vil vi også gerne undersøge mulige barrierer i en dansk kontekst og blive klogere på, hvordan man kan sikre, at alle har lige adgang til brystkræftscreening, og at et fravalg foretages på et velbegrundet grundlag.”

Undersøgelsen er finansieret af Helsefonden.

Kontakt:  Adjunkt Trine Allerslev Horsbøl tlf.: 6550 2250 eller 2257 2246, e-mail: tria@sdu.dk, og professor Lau Caspar Thygesen tlf.: 6550 7771, e-mail: lct@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 23.03.2022