Skip to main content
Uge 12, 2015

Unge dropper det regelmæssige tandlægebesøg

Unge lægger sig sjældnere i tandlægestolen end tidligere. Til gengæld er de ældre blevet hyppigere gæster hos tandlægen

Flere og flere unge springer det regelmæssige tandlægebesøg over.

En ny undersøgelse viser, at hver tredje unge dansker mellem 16 og 24 år ikke går til tandlæge regelmæssigt. Det svarer til 30 procent, hvilket er en markant stigning siden 1987. Her var det kun 10 procent af de unge, der ikke fik tjekket tænderne regelmæssigt.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der står bag undersøgelsen. Den omfatter 14.000 danskere, som i 2013 har svaret på, hvor tit de får et regelmæssigt tandeftersyn.

Regelmæssige tandeftersyn svarer i undersøgelsen til minimum ét årligt tandlægebesøg i løbet af de seneste fem år.

De ældre overhaler

Forskerne har også undersøgt de ældres tandlægevaner, og her ses den stik modsatte udvikling. Ældre danskere på 75 år eller derover er nemlig blevet meget flittigere til at få tænderne undersøgt regelmæssigt.

I 1987 var det kun cirka 20 procent af de på 75 år eller derover, der regelmæssigt lagde sig i tandlægestolen. I 2013 var det lidt over 70 procent, der fik tandeftersyn mindst én gang årligt.

Undersøgelsen er en del af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013.

Figur. Andel, der inden for de seneste 5 år har gået regelmæssigt til tandlæge (mindst 1 gang årligt) for eftersyn af tænderne. I aldersgrupperne 16-24 år og 75 år eller derover. Procent.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 18.03.2015