Skip to main content
Uge 12, 2013

Den lægelige behandling af stofmisbrug varierer i kommunerne

Behandling af stofmisbrugere

En undersøgelse blandt 91 ud af 98 kommuner og 114 kommunale, regionale og private stofmisbrugsbehandlingssteder, viser, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne håndterer den lægelige behandling af stofmisbrug. Kommunerne har siden 2007 haft ansvaret for den lægelige behandling af stofmisbrugere.

Stofmisbrugere har mange fysiske og psykiske følgesygdomme. For eksempel kan omkring 90 % af intravenøse stofmisbrugere i Danmark regnes for smittet med hepatitis C, som i det akutte forløb ofte er uden symptomer. Dermed opdages sygdommen ofte kun, hvis der foretages systematisk screening. HIV forekommer væsentligt sjældnere, men er stadig et problem blandt intravenøse stofmisbrugere. Af Sundhedsstyrelsens nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere fremgår det, at kommunerne skal sikre, at stofmisbrugere systematisk tilbydes screening for HIV og hepatitis A, B og C.

På 29 % af institutionerne af de deltagende institutioner er det færre end en fjerdedel af nye opioidafhængige patienter (f.eks. heroinmisbrugere), der screenes for HIV, og hvis man ser på hepatitis B og C, screener 18 % af institutionerne færre end en fjerdedel af patienterne. På knap halvdelen af institutionerne (47 %) er det 75-100 % af nye opioidafhængige patienter, der screenes for HIV. For hepatitis B og C er det på lidt over halvdelen af institutionerne, at 75-100 % screenes, mens 43 % af institutionerne screener 75 % eller færre.

Fordelingen (%) af institutioner i forhold til hvor hyppigt nye opioidafhængige patienter screenes for HIV og hepatitis B og C, n=76

Undersøgelsen viser desuden, at behandlingsstederne varierer betydeligt i størrelse og i tilgængelighed af lægelige ressourcer til udredning, visitation og behandling. Størstedelen har læger tilknyttet på deltid eller konsulentbasis, mens kun et mindretal (24 %) har fuldtidsansatte læger.

Statens Institut for Folkesundhed har gennemført for KABS VIDEN, der er en underafdeling af KABS, Glostrup kommune

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 20.03.2013