Skip to main content
Uge 12, 2011

Rygning kan øge risikoen for at udvikle depression

Rygning og depression

Både mænd og kvinder har en øget risiko over længere tid for at udvikle depression, hvis de ryger. Det viser resultater, som bygger på 26 års opfølgning af over 18.000 danskere fra Østerbro- undersøgelsen.

Fra tidligere studier ved man, at depression og rygning ofte hænger sammen. Til gengæld har det indtil nu været uklart, hvorvidt der er en årsagsmæssig sammenhæng mellem disse to faktorer - om rygning rent faktisk kan være medvirkende årsag til, at nogle personer udvikler depression.

Forskere ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har netop publiceret et af de største og mest omfangsrige studier hidtil i det internationale tidsskrift Journal of Psychiatric Research.

Kvinder, som ryger hvad der svarer til mellem 10 og 20 cigaretter om dagen, har en risiko for senere at udvikle depression som er 1.7 gange højere end kvinder som ikke ryger. Kvinder, som ryger hvad der svarer til over 20 cigaretter om dagen, har en risiko for depression som er 2.1 gange større end kvinder som ikke ryger. Blandt mænd tegnede det samme billede sig, således har mænd, som ryger hvad der svarer til over 20 cigaretter om dagen en risiko for depression, som er 1.9 gange større en den er blandt mænd som ikke ryger.

Resultaterne har taget højde for en lang række faktorer, herunder alder, alkohol, indkomst, uddannelse, hjemmeboende børn, civilstatus, fysisk aktivitet og ryge-relaterede sygdomme. Derved har disse faktorer ingen indflydelse haft på resultaterne. Depression er i denne undersøgelse defineret som: at have fået diagnose med depression på enten en somatisk eller psykiatrisk afdeling på et hospital.

Risiko for depression i forhold til antal cigaretter pr. uge for kvinder og mænd

Indholdet af tobak i en cigaret kan omregnes til andre former til tobaksindtag i det det antages at der er 1 g tobak i en cigaret, 3 g tobak i en cerut og 5 g tobak i en pibe: Altså svarer 10 cigaretter til 3,5 cerutter som svarer til 2 cigarer.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 23.03.2011