Skip to main content
Uge 11, 2016

Børn i Danmark ser deres venner meget mindre i forhold til børn i de fleste andre europæiske lande

Danske børn er blandt de børn i hele Europa, der bruger mindst tid sammen med vennerne og mest tid foran skærmen

Danmark er blandt de europæiske lande, hvor skolebørn bruger mindst tid sammen med venner efter skoletid.

Samtidig er danske skolebørn blandt de børn i Europa, der sidder mest foran computeren og tv’et. Det gælder især de 11- og 13-årige danske drenge. De har faktisk europarekorden i at sidde foran computerspillene. Disse og en lang række andre fund, der handler om skolebørns trivsel og sundhed i Europa, stammer fra den omfattende internationale rapport fra the Health Behaviour in School-aged Children study, der offentliggøres i dag.

Her har 42 lande, heriblandt Danmark, bidraget med viden om, hvordan deres skolebørn på 11, 13 og 15 år trives inden for en lang række områder som for eksempel kost, fysisk aktivitet, alkohol, rygning, helbred, trivsel og sociale relationer.  Et af de steder, hvor Danmark placerer sig i bunden, er i forhold til, hvor meget skolebørn ser venner efter skoletid.
Eksempelvis er Danmark, hvad angår de 15-årige, blandt de fem lavest placerede lande i hele Europa.

Kun syv procent af de 15-årige danske piger og 13 procent af de 15-årige drenge tilbringer hyppigt fysisk tid sammen med vennerne efter skoletid.

”Det er kommet bag på os, at danske børn ser deres venner mindre end børn i de fleste andre europæiske lande. Vi havde en forestilling om, at det var en generel udvikling i hele Europa, men vi må jo konstatere, at det i udstrakt grad er et dansk fænomen. Og det kan godt bekymre, for vi ved ikke, hvad det på sigt betyder for børns trivsel og sociale kompetencer,” siger Pernille Due, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Europarekord i tid foran computeren

Rapporten viser samtidig, at Danmark er blandt de lande, hvis skolebørn sidder mest foran tv’et eller computeren. For eksempel ser 68 procent af de 15-årige piger og 71 procent de 15-årige drenge mere end to timers fjernsyn dagligt. Samtidig sørger de danske drenge på 11 og 13 år for, at Danmark har en europarekord i tid, der går med computerspil. 68 procent af alle 11-årige danske drenge spiller computer mere end to timer dagligt.

Blandt de 13-årige drenge er det 73 procent.

”Vi har i Danmark over en årrække set et stigende omfang af børn og unges tidsforbrug foran skærmen, og nu har vi så europarekorden. Dette indikerer, at vi i Danmark har et særligt mønster, som vi skal holde øje med,” siger Mette Rasmussen, lektor ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har stået for Danmarks bidrag til den internationale rapport. Den danske del udgøres af den såkaldte Skolebørnsundersøgelse fra 2014.

220.000 skolebørn fra hele Europa

Undersøgelsen er et stort internationalt forskningssamarbejde sammen med WHO. Den er målrettet 11-, 13- og 15-årige skoleelever, som udfylder et fælles internationalt spørgeskema om sundhed, sundhedsadfærd og trivsel.

Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år, senest i 2013/14. Her har omkring 220.000 europæiske skolebørn deltaget.

Overordnet er formålet med forskningen at bidrage med ny indsigt i børn og unges sundhed og trivsel, øge vores forståelse af sociale determinanter for børn og unges sundhed og trivsel samt informere beslutningstagere og planlæggere inden for forebyggelse og sundhedsfremme målrettet børn og unge.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 16.03.2017