Skip to main content
Uge 10, 2013

Overvægt som spæd øger risikoen for overvægt ved skolestart

Overvægt blandt børn

I seks- til ti-måneders-alderen er ca. 4 % af børn overvægtige, og 14 % har en vægt, der grænser til overvægt. Disse børn har mellem 2 og 3,5 gange så stor risiko for at være overvægtige ved skolestart som børn, der var normalvægtige i spædbarnsalderen. Det viser en opgørelse fra Databasen Børns Sundhed. Her har sundhedsplejersker samlet oplysninger om vægt og højde blandt 2760 børn, der begyndte i skole i kommunerne: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, Køge, Rødovre og Tårnby i skoleåret 2011/12.

Sundhedsplejerskerne måler og vejer barnet ved indskolingsundersøgelsen, og har ligeledes målt og vejet barnet i forbindelse med de besøg, der aflægges i hjemmet i barnets første leveår. Blandt børnene, der startede i skole i 2011 var 16,6 % af børnene overvægtige og 4,2 % var svært overvægtige. Der var lidt flere overvægtige drenge end piger.

Figuren viser, at forekomsten af overvægt ved skolestart er markant højere blandt de børn, der var overvægtige (56,6 %) eller havde en vægt, der grænsede til overvægt ved seks til ti måneders alderen (37,4 %) end blandt børn, der var normalvægtige (16,4 %). Dette betyder, at mere end halvdelen af de børn, der var overvægtige i spædbarnsalderen også var det, da de startede i skole.

Forekomst af overvægt i indskolingsalderen opdelt efter vægtstatus i seks- til ti-måneders-alderen

Overvægt blandt børn i skolealderen kan have store konsekvenser - både fysiske og psykosociale. På kort sigt oplever overvægtige børn ofte psykosociale belastninger i form af eksempelvis social isolation, manglende social tilpasning, lavt selvværd samt psykiske effekter af mobning og nederlag, såsom trøstespisning og manglende deltagelse i fysisk aktivitet. De fysiske konsekvenser af overvægt inkluderer forhøjet blodtryk, type 2-diabetes, astma, søvnforstyrrelser og smerter i bevægeapparatet. Børn, der er overvægtige i de tidlige skoleår har desuden forhøjet risiko for at være overvægtige som voksne.

Overvægt blandt er børn et folkesundhedsproblem, der har taget til gennem de seneste halvtreds år. Overvægt i spædbarnsalderen er både et udtryk for trivsel og en risikofaktor for udvikling af overvægt senere. Man må ikke ukritisk sulte børn, der er overvægtige som spæde, men det kan være en god ide at være særlig opmærksom på vægtudvikling for de børn, der er overvægtige som spæde.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 06.03.2013