Skip to main content
Uge 10, 2010

Jo flere KRAM-risikofaktorer desto dårligere helbred

Ophobning af risikofaktorer

Din helbredstilstand hænger sammen med mængden af usunde vaner. Denne Ugens tal ser udelukkende på de risikofaktorer, som er såkaldte KRAM-faktorer: Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Sociale risikofaktorer som f.eks. lav indkomst og lavt uddannelsesniveau tages ikke med her.

Risikofaktorerne kost, rygning, alkohol og motion har hver for sig, og i samspil, stor betydning for folkesundheden. For eksempel kan det nævnes, at et stort forbrug af alkohol kan medføre en række kræftformer samt skrumpelever, og fysisk inaktivitet kan medføre hjertesygdom og sukkersyge (type-2-diabetes). Derudover er der et samspil mellem risikofaktorerne, hvilket betyder, at hvis en person har flere usunde vaner, så giver det en markant øget risiko, for eksempelvis hjertekarsygdom, kræft og dødeligheden, sammenlignet med de enkelte risikofaktorer hver for sig.

Personer der har mange risikofaktorer, vurderer generelt også deres eget helbred dårligere, end personer der ikke har nogen risikofaktorer. Således fremgår det af figuren, at jo flere risikofaktorer desto mindre er andelen, der vurderer eget helbred som virkelig godt eller godt. Blandt svarpersoner, der ikke har nogen risikofaktorer, er det 82,2 %, der vurderer eget helbred som virkelig godt eller godt, mens det kun er 31,6 % blandt svarpersoner, der har fire risikofaktorer.

Andel, der har et virkelig godt eller godt selvvurderet helbred, i forhold til antal risikofaktorer. I procent

Blandt personer, der vurderer eget helbred som godt, er sygdom mindre udbredt, og der stilles færre lægelige diagnoser. I rapporten "KRAM-undersøgelsen i tal og billeder" er der i kapitel syv en figur, som viser sammenhængen mellem antallet af risikofaktorer og langvarig sygdom.

I analysen er følgende risikofaktorer valgt til at illustrere ophobning af risikofaktorer; spiser hverken frugt, salat eller grøntsager dagligt, ryger dagligt, har et problematisk alkoholforbrug – defineret ved, at man overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser i en almindelig uge eller drikker mere end fem genstande ved en enkelt lejlighed mindst én gang om ugen - og ved at være stillesiddende i fritiden. Det er ikke et udtryk for, at andre risikofaktorer ikke er væsentlige, men blot et udtryk for en afgrænsning i denne analyse. Der er derfor tale om et simpelt mål, og billedet er ofte mere komplekst.

Analysen er baseret på resultater fra KRAM-undersøgelsen, hvor i alt 76.484 personer besvarede et detaljeret spørgeskema om helbred, sundhedsvaner og ønsker om hjælp til at ændre vaner. Undersøgelsen blev gennemført af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i 13 kommuner i 2007 og 2008. Blandt de personer, der besvarede spørgeskemaet, deltog 18.065 også i en omfattende helbredsundersøgelse.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 10.03.2010