Skip to main content
Uge 10, 2009

Børn har forholdsvis mange sygedage

Børns sundhed og sygdom

De fleste børn under 16 år er sunde og raske, men især infektioner som forkølelse og influenza, hoved- og mavepine er årsager til en del sygefravær. Hvert syvende barn bliver i løbet af en to ugers periode hjemme fra skole eller daginstitution mindst en dag på grund af akut sygdom eller symptomer, og endnu flere er syge, nemlig hvert femte barn i løbet en 14-dages-periode. De 1-2-årige samt børn i socialt belastede familier, bliver hyppigere syge end andre børn.

Det er et af resultaterne af en omfattende undersøgelse om knap 7000 nul til femtenårige børns helbred. Rapporten "Danske børns sundhed og sygelighed" er netop færdiggjort, og den bygger på forældres svar om deres børn. Undersøgelsen blev gennemført i 2005 i forbindelse med de danske Sundheds- og Sygelighedsundersøgelser, som bygger på interview med et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Årsager til børns akutte sygelighed

Andelen der har været syge indenfor en 14 dages periode opdelt på sygdomstype og køn

Flere drenge end piger har haft mave-tarmsygdom, astma eller skade, ellers er der ingen kønsforskel.

Kroniske sygdomme

Andelen med kronisk sygdom er mindre end tidligere. Omkring en ud af ti børn har en kronisk sygdom, som kan være alt fra allergi til kræft. Der viser sig især at være færre med astma, bronkitis og hudsygdomme.

Medicinforbrug

På spørgsmålet om barnet indenfor seneste 14 dage har fået medicin på recept eller håndkøb, svarer 23 procent af forældrene ja. Medicinbrug er mest udbredt blandt de 13-15-årige. Det er især smertestillende medicin, børnene har fået.
En femtedel af forældrene oplyser, at deres barn har fået naturmedicin i løbet af deres liv. Brug af naturmedicin er mindst udbredt blandt de helt små børn.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 04.03.2009