Skip to main content
Uge 10, 2008

Lille gruppe heroinmisbrugere kan hjælpes

Lægeordineret heroin

Forsøg og permanente ordninger i andre lande peger på, at en lille gruppe af de hårdest belastede heroinmisbrugere kan hjælpes med lægeordineret heroin. Der er tale om en gruppe, som udgør et alvorligt sundhedsmæssigt problem for sig selv og omgivelserne, men som typisk ikke er i kontakt med sundhedsvæsenet. Især heroinmisbrugere, som indtager heroin intravenøst (med kanyle), er udsatte.

Ud af omkring 20.000 heroinmisbrugere i Danmark er der omkring 400 (kilde: Sundhedsstyrelsen) særligt belastede, som ikke har gavn af substitutionsbehandling med metadon, og som er målgruppe for injicerbar heroin.

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har for Sundhedsstyrelsen set på resultater af lægeordineret heroin til svært belastede misbrugere i andre lande. Formålet med litteraturgennemgangen er ikke at se på etiske, ideologiske og politiske problemstillinger, men derimod at vurdere om der er bevis for, at lægeordineret heroin virker og gør en forskel i forhold til den særligt belastede gruppe.

De forsøg, der er lavet i Tyskland og Holland, har de mest entydige resultater, mens andre forsøg peger i forskellige retninger.

Tyskland har lavet den største undersøgelse, hvor man sammenligner en gruppe, der modtog heroinbehandling og psykosocial støtte med en gruppe, der modtog metadonbehandling og psykosocial støtte. I gruppen som modtog heroinbehandling, var der flere, som fik det helbredsmæssigt bedre end i gruppen, som modtog metadonbehandling. 57 % af dem som modtog heroinbehandling, fik det bedre helbredsmæssigt, mens 45 % af dem som modtog metadonbehandling, fik det bedre.

Et hollandsk forsøg bekræfter det samme. Her fik 53 % af dem, der modtog heroinbehandling det bedre, mens kun 29 % fik det bedre med metadonbehandling.

Både de hollandske og tyske deltageres helbred blev forbedret, og samtidig skete der et fald i brugen af ulovlige stoffer. Det hollandske og tyske forsøg viser, at de største helbredsmæssige resultater opnås ved en kombination af injicerbar heroin, metadon og psykosocial støtte, frem for behandling med metadon og psykosocial støtte.

Belgien, Storbritannien, Spanien og Canada har også gennemført forsøg eller er i gang med det. Holland og Schweiz har indført en permanent behandlingsordning med lægeordineret heroin for de mest belastede stofmisbrugere.

Redaktionen afsluttet: 05.03.2008