Skip to main content
Uge 9, 2015

Grønlændere tåler alkohol på samme måde som danskere

Ny forskning afliver myte: Grønlændere har samme genetiske alkoholprofil som danskere og andre vesteuropæere

Myten om, at grønlændere har et særligt alkoholgen, der gør, at de tåler alkohol dårligt, punkteres nu af et nyt dansk studie.

Det er forskere ved Statens Institut for Folkesundhed, der har kortlagt grønlændernes genetiske alkoholprofil.

Studiet viser, at grønlænderes genetiske alkoholgener i høj grad ligner danskeres og andre vesteuropæeres. Det betyder, at grønlændere tåler alkohol i samme omfang som danskere og andre vesteuropæiske folkeslag - og at de altså ikke har et gen, der gør, at de nedbryder alkohol dårligt.

"Man har tidligere troet, at grønlænderes genetiske alkoholprofil mindede om østasiateres, fordi den grønlandske befolkning oprindeligt stammer fra Sibirien. Østasiater har netop en særlig genetisk "drukbremse", der beskytter dem mod at udvikle alkoholmisbrug, og som betyder, at de tåler alkohol meget dårligt", forklarer forskningsleder Janne Schurmann Tolstrup fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

"Vores studie afviser dog denne teori, for vi kan se, at grønlænderes genetiske alkoholprofil slet ikke ligner østasiateres. Den er derimod fuldstændig lig den danske og vesteuropæiske profil, der bedre tåler eller bedre nedbryder alkohol", siger Janne Schurmann Tolstrup.

Det er første gang, at man har kortlagt grønlænderes genetiske alkoholprofil.

Gener fortæller om risiko for misbrug

Evnen til at tåle eller måske rettere sagt nedbryde alkohol er delvist genetisk bestemt. Den genetiske profil hænger også sammen med risikoen for at udvikle et storforbrug af alkohol eller en anden form for alkoholmisbrug.

Langt de fleste danskere - og altså også grønlændere - har en genetisk profil, som ikke beskytter mod at udvikle alkoholstorforbrug og afhængighed.
Østasiatere har derimod en genetisk profil, der populært sagt virker som en slags antabus.

I figuren ses hvor stor en andel af den danske, grønlandske og østasiatiske befolkning, der bærer tre forskellige genetiske varianter, der er ikke-beskyttende mod alkoholstorforbrug og alkoholisme.

Det ses, at grønlændernes genetiske profil i høj grad ligner den danske.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 25.02.2015