Skip to main content
Uge 08, 2018

Rygeforbud og prisstigninger på tobak beskytter mod hjertesygdomme

Ny rapport viser, at rygeforbud og højere priser på cigaretter er de strukturelle tiltag, der er mest effektive til at forebygge hjertesygdomme

Risikoen for hjertesygdomme falder betydeligt, når man indfører strukturelle forebyggelsestiltag, såsom rygeforbud og prisstigninger på tobak og sodavand.

Det konkluderer en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

Rapporten er en gennemgang af international videnskabelig litteratur på området, og formålet er at undersøge, hvilke strukturelle tiltag der virker bedst, hvad angår forebyggelse af hjertesygdomme.

Strukturelle tiltag er lovgivning og anden politisk handling, der har til formål at påvirke befolkningens sundhed. Det kan eksempelvis være, når politikerne lovgiver omkring afgifter på tobak, alkohol og sukker, eller påbyder industrien at tilsætte jod til bordsalt eller fluor i tandpasta.

Forbud beskytter mod røg

Hvad angår forebyggelse af hjertesygdomme, er det ifølge rapporten strukturelle tiltag som rygeforbud og prisstigninger på tobak, der er de mest effektfulde. Tobak er den største risikofaktor for udvikling af hjertesygdomme, og af rapporten fremgår det, at indførelsen af et lovgivningsmæssigt rygeforbud fører til langt færre rygerelaterede dødsfald, færre hospitalsindlæggelser og færre tilfælde af blodprop i hjertet.

"Vi finder, at der er stærk evidens for, at forbud mod rygning beskytter mod tobaksrøg, rygestart og dermed mod rygerelaterede hjertesygdomme. Samtidig ser vi, at rygeforbud på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige institutioner fører til væsentlige stigninger i antallet af rygestopforsøg, hvis forbuddet altså håndhæves," siger Siff Monrad Langkilde, videnskabelig assistent ved Statens Institut for Folkesundhed.

Prisstigninger giver færre rygere

Rapporten viser, at også højere priser på cigaretter er et yderst effektivt tiltag. Hver gang prisen på en pakke cigaretter stiger med 10 procent, falder antallet af rygere med 4-8 procent.

En prisstigning har især indflydelse på unge. Jo dyrere cigaretter, jo færre unge rygere. Ifølge internationale studier har unge to til tre gange højere sandsynlighed for at stoppe med at ryge, når priserne på tobak sættes op.

Prisstigninger på sodavand og andre fødevarer med højt sukker- og fedtindhold har også effekt på hjertesygdomme, især hvis man samtidig sænker priserne på sunde føde- og drikkevarer.

"De tiltag, der bygger på prisregulering og forbud, er de mest effektive med hensyn til at ændre folks vaner og forbrug og herigennem deres sundhed. Så vil man forebygge hjertesygdomme på befolkningsniveau, er det nødvendigt med politisk handling og strukturelle tiltag," siger Siff Monrad Langkilde.

Rammer forskelligt

Siff Monrad Langkilde understreger, at strukturelle forebyggelsestiltag dog kan ramme befolkningsgrupper forskelligt, afhængigt af deres økonomiske og sociale forhold, og at det, hvad tobak angår, kan være nødvendigt samtidig at tilbyde andre tiltag, såsom rygestopbehandling eller gratis rygestopmidler.

Ud over forbud og prisregulering beskæftiger rapporten sig også med strukturelle tiltag, der bygger på tilgængelighed og markedsføringsrestriktioner. Eksempler er, hvordan placering af varer i butikkerne har indflydelse på rygning og alkoholindtag, og hvordan reklamer for usunde fødevarer eller advarselsetiketter på cigaretpakker kan spille en rolle i forhold til at ændre folks mad- og rygevaner.

Rapporten er udarbejdet for Hjerteforeningen.

 

Redaktionen afsluttet: 23.02.2018