Skip to main content
Uge 8, 2014

Fysisk inaktivitet er afgørende i den begyndende fase for udvikling af diabetes i Grønland

Inaktivitet og diabetes i Grønland

Mere stillesiddende adfærd og mindre fysisk aktivitet i hjemmet, i arbejdet og under transport er nogle af de ændringer, der forbindes med de hurtige samfundsskift i Grønland. Lavt fysisk aktivitetsniveau ser ud til at hænge sammen med tidlige stadier af diabetes, men er ikke den eneste faktor, der øger risikoen. Det viser en ny ph.d.-afhandling, der bygger på befolkningsundersøgelsen i Grønland fra 2005-2010 med tværsnitsdata om voksne i 9 byer og 13 bygder. Grønland har oplevet en dramatisk stigning i forekomsten af diabetes siden midten af sidste århundrede, hvor mindre end 0,01 % af befolkningen havde diabetes. I dag har næsten 10 % af befolkningen diabetes og næsten en fjerdedel har forstadier til diabetes. Den hurtige stigning i diabetesforekomsten taler for, at ændringer i livsstil og levekår har stor betydning for diabetes.

Afhandlingen viser, at bosted, erhverv og uddannelse har betydning for det fysiske aktivitetsmønster. Mænd med længerevarende uddannelse og bosiddende i en by var mindst fysisk aktive i deres arbejde og kvinder tilsvarende mindst fysisk aktive i hjemmet sammenlignet med mænd og kvinder med bopæl i en bygd og med et mere traditionelt erhverv. Bemærkelsesværdigt var der Ingen forskel på den fysiske aktivitet i fritiden.

Resultaterne viser, at energiforbruget ved fysisk aktivitet ikke var direkte relateret til diabetes eller præ-diabetes, men at der var en klar sammenhæng med perifer insulinfølsomhed, hvilket tyder på, at fysisk inaktivitet er afgørende i den begyndende fase af diabetesudvikling. Sammenhængen mellem højt energiforbrug ved fysisk aktivitet og insulinfølsomhed var uafhængig af overvægt. Endvidere peger resultaterne på, at personer der har et lavt energiforbrug, kan have en potentielt større effekt af at øge deres aktivitetsniveau, sammenlignet med de der i forvejen har et højt aktivitetsniveau.

Resultaterne fra undersøgelsen understreger betydningen af fortsat at måle udviklingen i fysisk aktivitet, og at flere faktorer som eksempelvis genetisk disposition bør undersøges i relation til den høje forekomst af diabetes.

Om befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2010

Afhandlingens data omfatter kliniske undersøgelser, herunder en sukkerbelastningstest for diagnostik af diabetes, et interviewerbaseret spørgeskema samt et selvudfyldt spørgeskema. Fysisk aktivitet blev målt ved en interviewerbaseret udgave af et internationalt anvendt spørgeskema og med en kombineret bevægelses- og pulsmåler. Den overordnede deltagerprocent var 64,9 %.

Redaktionen afsluttet: 19.02.2014