Skip to main content
Uge 8, 2010

Højt kondital – lavt blodsukker

Kondital, vægt og blodsukker

Undersøgelser har vist en sammenhæng mellem blodsukker og udviklingen af sukkersyge (type 2 diabetes), hjertekarsygdom og slagtilfælde (stroke). Jo højere blodsukkerniveau desto større risiko for hjertekarsygdom og slagtilfælde. Fysisk aktivitet kan nedsætte niveauet af blodsukker og dermed være med til at forebygge denne udvikling.

I KRAM-undersøgelsen, hvor en "sundhedsbus" kørte rundt i en række kommuner og gennemførte befolkningsundersøgelser, fik 15.633 voksne danskere målt deres kondital, vægt og blodsukker.

I figuren sammenlignes andelen med et højt blodsukkerniveau blandt deltagere med forskelligt konditionsniveau (lavt, middel, højt) og vægtklasse (normalvægtige, overvægtige). Højt kondital hænger sammen med lavt blodsukkerniveau - og det ses i begge vægtgrupper. Overvægtige har det højeste blodsukkerniveau.

Andel med højt blodsukker blandt deltagere med henholdsvis lavt, middel og højt kondital fordelt på grupper af normal- og overvægtige. Procent

Måling af blodsukker blev gennemført ved analyse af HgbA1c (sukkerhæmoglobin), der viser niveauet for blodsukkeret de seneste to til fire måneder. Niveauet er et udtryk for, hvor stor en andel af hæmoglobinet i de røde blodlegemer, der er glykeret (har fået en suk­kergruppe på). Højt blodsukker er her defineret som et blodsukker på 5.8 % eller derover svarende til de 10 %, der har det højest målte blodsukker. Konditallet blev målt ved indirekte konditest på ergometercykel, og et lavt, middel og højt kondital er i ovenstående defineret som den henholdsvis laveste, mellemste og højeste tredjedel af kondital i forskellige køns- og aldersgrupper.

Flere oplysninger om resultater fra KRAM-undersøgelsen kan findes her

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 24.02.2010