Skip to main content
Uge 8, 2009

Unge kvinder bliver triste og får smerter når kæresten er voldelig

Konsekvenser af kærestevold

Kvinder i 16-24 års alderen som udsættes for fysisk vold af en kæreste, får oftere helbredsproblemer end kvinder, som udsættes for anden vold end kærestevold. Sammenlignes kvindelige ofre for kærestevold med kvinder, der har været udsat for anden vold end kærestevold, og med kvinder, der ikke har været udsat for vold, rapporterer de hyppigere tristhed, depression, hovedpine, mavesmerter, svimmelhed og søvnproblemer. Volden medfører også oftere skader, såsom blodudtrædninger og hudafskrabninger. Der er betydelig flere kærestevoldsofre, som bruger beroligende medicin. Der er flere, som rapporterer selvmordsforsøg.
Det er bemærkelsesværdigt, at kærestevold synes at medføre flere helbredsproblemer end andre former for vold blandt de unge kvinder, og ikke alene psykiske problemer men også flere direkte skader.
Tallene stammer fra rapporten"Unge og kærestevold i Danmark", som Statens Institut for Folkesundhed ved SDU udgav i 2008.

Trivsel- og helbredsfølger af vold blandt unge kvinder, som har været udsat for kærestevold, anden vold eller ingen vold (i procent)

På trods af, at omkring to tredjedele af ofre til kærestevold får fysiske skader og generelt rapporterer dårligt helbred, f.eks. har knap halvdelen psykiske problemer, så søger størstedelen (77 procent) ikke hjælp efter volden. Kun omkring hver fjerde af de kvinder som har været udsat for kærestevold, har søgt hjælp enten blandt venner og familie eller hos professionelle behandlere eller myndigheder.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 18.02.2009