Skip to main content
Uge 6, 2018

Kortuddannede har langt større risiko for at dø af hjertesygdom

Der er social ulighed i hjertesygdomme. Personer, der har grundskole som højest fuldførte uddannelse, både får og dør oftere af en hjertesygdom end personer med en lang uddannelse

Risikoen for at dø af hjertesvigt eller en blodprop i hjertet er op tre gange større for personer med en kort uddannelse end for personer med en lang uddannelse.

Det fremgår af en rapport, som Statens Institut for Folkesundhed udgiver i dag. Den bygger på en gennemgang af litteratur på området og en analyse, baseret på data fra Den Nationale Sundhedsprofil.

En konklusion i rapporten er, at der er social ulighed i både forekomsten og dødeligheden af hjertesygdomme i Danmark. Eksempelvis har personer, der har en kort uddannelse, dobbelt så stor risiko for at få en hjertesygdom og har tre gange så stor risiko for at dø af en blodprop i hjertet eller andre iskæmiske hjertesygdomme. 

Hjertesygdomme, inklusive hjertekarsygdomme, rammer mere end 50.000 danskere om året, og det vurderes, at mere end 460.000 danskere lever med en hjertesygdom.

Samtidig er hjertesygdomme en af de væsentligste dødsårsager herhjemme. Iskæmisk hjertesygdom er den mest udbredte og årsag til omkring 3.900 dødsfald om året.

Rygning og overvægt de største syndere

At det i høj grad er personer med kort uddannelse, der rammes, kan blandt andet forklares med, at det især er dem, der ryger mest og oftest er overvægtige. Af rapporten fremgår det, at rygning og overvægt er de klart største risikofaktorer for iskæmiske hjertesygdomme.

”Vores analyse viser, at man kunne undgå henholdsvis 23 og 19 procent af alle tilfælde af iskæmisk hjertesygdom, hvis rygning og overvægt ikke fandtes. Og da den største andel af rygere og overvægtige findes blandt personer, der står uden for arbejdsmarkedet, eller som har en kort uddannelse, resulterer det i social ulighed i hjertesygdomme,” siger Sanne Pagh Møller, videnskabelig assistent fra Statens Institut for Folkesundhed. 

Af rapporten fremgår det, at andelen af overvægtige og svært overvægtige danskere er størst blandt dem, der er kortuddannede. 

Blandt de kortuddannede er 61 procent overvægtige, mens 23 procent er svært overvægtige. Til sammenligning gælder dette henholdsvis 36 og 7 procent for personer med en lang uddannelse.

Hvad angår rygning er forskellen lige så markant. Hvor 26 procent af de kort uddannede ryger dagligt, gælder det 7 procent blandt personer med en lang uddannelse.

Livsstil og stress spiller også ind

Det er ikke kun rygning og overvægt, der kan føre til hjertesygdomme. Andre risikofaktorer er fysisk inaktivitet, usund kost, søvnmangel, stress og ensomhed.

”Vi kan se, at livsstil og psykosociale faktorer såsom stress har betydning for hjertesygdomme, og det er igen især kortuddannede og personer uden for arbejdsmarkedet, der lever med disse risikofaktorer. Samtidig lever de oftere med flere af risikofaktorerne og har dermed endnu større risiko for at få en hjertesygdom,” siger Sanne Pagh Møller.

 Rapporten er udarbejdet for Hjerteforeningen.  

Redaktionen afsluttet: 07.02.2018