Skip to main content
Uge 5, 2014

Indsatser i skolen får ikke automatisk elever til at bevæge sig mere

Bevægelse i frikvarteret

Playspots, legepatrulje og teenfitness er nogle af de 11 forskellige indsatser, som forskningsprojektet Space har testet på syv skoler, for at finde frem til hvad der kan få ikke mindst inaktive 7. og 8.-klasses-elever til at bevæge sig i frikvarteret. Resultaterne er netop udkommet i rapporten "Space - rum til fysisk aktivitet".

Børn skal helst være moderat til hårdt fysisk aktive 60 minutter dagligt. Det er 41 % af eleverne i 5. og 6. klasse også. Men når de kommer op i 7. og 8. klasse, så er det kun 24 % af dem, der stadig er fysisk aktive 60 minutter om dagen, også selvom der er lavet forskellige indsatser (interventioner) for at give eleverne lyst til at bevæge sig mere. Figuren viser, hvordan det forholder sig blandt piger og drenge. I 7.-8. klasse er kun 37 % af drengene og 12 % af pigerne fysisk aktive 60 minutter dagligt både på skoler med indsatser og skoler uden.

Andelen i procent af piger og drenge, der er fysisk aktive i mindst 60 minutter om dagen i 2010, da de gik i 5. og 6. klasse, og i 2012, da de gik i 7. og 8. klasse. Der var ikke signifikant forskel mellem interventions- og sammenligningsskoler.

Konklusionen er, at nye spændende anlæg til leg og sport ikke af sig selv får elever i 5.-8. klasse til at røre sig mere i frikvarteret. Der er stor forskel på, hvordan og hvor godt indsatsen er blevet gennemført på de forskellige skoler, som har været med i projektet, og det har givet forskellige individuelle resultater.

Lærer som kickstarter

Nogle skoler har gode erfaringer med, at en lærer motiverer eleverne til at komme i gang med bevægelse, der kan være enten i den legende eller sportslige retning. Engagerede lærere kan drive processen f.eks. via en såkaldt kickstarterordning, hvor en gruppe lærere uddannes til opgaven. Ikke mindst de mest inaktive børn har brug for et lille skub for at komme i gang med noget bevægelse i frikvarteret. Men sammenlagt er der ikke registreret øget fysisk aktivitet på de syv skoler, hvor der er gjort en indsats (interventionsskoler) sammenlignet med syv skoler, hvor der ingen indsats har været.

Projektet er udført af Center for Interventionsforskning. Det er bistået af KORA og støttet af TrygFonden.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 29.01.2014