Skip to main content
Uge 5, 2012

Læger rådgiver mindre om alkohol end om vægt, motion og rygning

Lægekonsultationer og sundhedsadfærd

Næsten halvdelen af svært overvægtige voksne siger, at deres egen læge har givet dem råd om vægttab, og omkring hver tredje dagligryger har fået råd om rygestop, mens det er relativt få med stort alkoholforbrug, som rådgives om alkohol.

Kun 11 % af dem, som drikker mere alkohol end Sundhedsstyrelsens anbefalede højrisikogrænse, siger at deres egen læge har givet dem et råd om at nedsætte forbruget af alkohol. Den såkaldte højrisikogrænse er 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande for mænd.

Tallene er fra en repræsentativ landsdækkende undersøgelse i 2010 blandt voksne mænd og kvinder dvs. i aldersgruppen 16 år og opefter. På spørgsmålet ”Har du været ved din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder”, svarer 77,8 %, ja. Undersøgelsen siger ikke noget om borgerens årsag til at opsøge den praktiserende læge, men den viser, hvor mange af dem som har en usund adfærd i forhold til kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet eller er overvægtige, som er blevet rådgivet af egen læge om netop det.

Andel blandt personer, der har været ved praktiserende læge inden for de seneste 12 måneder og har problematisk sundhedsadfærd eller er svært overvægtig, og som har fået råd af lægen. I procent.

 

Redaktionen afsluttet: 01.02.2012