Skip to main content
Uge 4, 2019

Forskel på andel af rygere og langvarigt syge i de 21 nye sundhedsfællesskaber

Der er næsten dobbelt så mange rygere i det nye sundhedsfællesskab Nykøbing Falsters Sygehus end sundhedsfællesskabet Aarhus Universitetshospital

Der er forskel på befolkningens sundhedsadfærd og -tilstand i de nye sundhedsfælleskaber. Ifølge en ny opgørelse bliver der flest rygere og flest borgere med langvarig sygdom i sundhedsfællesskabet Nykøbing Falsters Sygehus. Til gengæld får sundhedsfællesskabet Aarhus Universitetshospital den laveste andel af rygere - næsten halvt så mange rygere end sundhedsfællesskabet Nykøbing Falsters Sygehus - mens det nye sundhedsfællesskab Bispebjerg Hospital i København får den laveste andel af langvarigt syge.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der står bag opgørelsen. Den kommer i kølvandet på regeringens nye udspil til en ny sundhedsreform. 

Udspillet har fokus på at styrke det nære sundhedsvæsen, herunder dannelsen af 21 nye sundhedsfællesskaber. Sundhedsfællesskaberne skal bygges op omkring landets 21 akutsygehuse og skal ifølge regeringen ”bygge bro mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger."

Analyse af ressourcefordelingen

Udover Nykøbing Falster Sygehus er der også relativt høje forekomster af langvarigt syge i sundhedsfællesskaberne Bornholms Hospital og Sygehus Thy-Mors, Thisted, mens der er relativt lave forekomster i sundhedsfællesskaberne Bispebjerg Hospital og Aarhus Universitetshospital.

"Vi kan se, at befolkningens sundhedsprofil på en lang række parametre varierer på tværs af de nye sundhedsfællesskaber. En grundigere analyse af disse forhold kan være værdifuld for ressourcefordelingen til de enkelte fællesskaber," siger Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed.

Andel, der ryger dagligt, og andel med langvarig sygdom i de 21 sundhedsfællesskaber

Sundhedsfællesskab  Ryger dagligt  Langvarig sygdom 
Bispebjerg Hospital 16,6 30,5
Hvidovre Hospital 17,3 36,6 
Nordsjællands Hospital, Hillerød 15,2 38,1
Herlev Hospital 14,1 34,4
Bornholms Hospital 20,2 41,7
Holbæk Sygehus 19,4 38,2
Køge Sygehus 15,8 35,5
 Nykøbing Falster Sygehus 21,5  41,1 
 Slagelse Sygehus 18,5 37,7 
 Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 19,1  36,4 
 Sygehus Lillebælt, Kolding 17,9  35,5 
 Odense Universitetshospital 18,4  36,5 
 Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 19,8  36,2 
 Aarhus Universitetshospital 12,9  31,7 
 Hospitalsenheden Vest, Herning 16,3  35,5 
 Hospitalsenheden Midt, Viborg 16,4  36,4 
 Hospitalsenheden Horsens 17,1  34,9 
 Regionshospitalet Randers 17,5 
36,8 
 Aalborg Universitetshospital 16,4  37,8 
 Sygehus Thy-Mors, Thisted 17,8  40,1 
 Sygehus Vendsyssel, Hjørring 18,2  38,9 

Statens Institut for Folkesundheds opgørelse bunder i Den Nationale Sundhedsprofil 2017. Her er andelen, der har én eller flere langvarige sygdomme, belyst med spørgsmålet: ”Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse? Med langvarig menes mindst seks måneder.”

Den Nationale Sundhedsprofil er gennemført i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Kontakt

Morten Grønbæk, direktør, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, tlf.: 2424 8165, e-mail: mg@si-folkesundhed.dk

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 23.01.2019