Skip to main content
Uge 4, 2018

"Kampen for liv" fortæller om forebyggelse, der møder både sejre og modstand

Ny bog om forebyggelse vil have os til at lære af historien og reflektere over nogle af de vigtige dilemmaer, som nutidens forebyggelsesindsatser står over for

Forebyggelse kommer ikke af sig selv. Derimod er det ofte en langstrakt kamp at skabe de forandringer i vores adfærd, miljø, økonomi og samfund, der gør, at vi lever længere og bedre. Det vises med al tydelighed i bogen "Kampen for liv - fem danske forebyggelsessucceser", der udkommer i dag.

Sociolog og professor emeritus fra Statens Institut for Folkesundhed, Lars Iversen, er bogens forfatter og tager læseren med til fem forskellige forebyggelsesindsatser. Det er indsatser, der har været succesfulde, fordi de har reddet tusinder af danske liv, men det er også indsatser, der undervejs har mødt masser af modstand og været forbundet med uenigheder og konflikter med mange aktører med forskellige motiver, politiske holdninger og økonomiske interesser.

Lære af historien

"Bogen viser, at forebyggelse virker, hvis det gribes an systematisk. Men den viser også, at forebyggelse handler om at gennemføre forandringer, og at forandringer meget ofte mødes med uenigheder og undertiden også åbenlys modstand," siger Lars Iversen.

Lars Iversens håb med bogen er, at vi kan lære af historiens gang og reflektere over nogle af de dilemmaer, som også nutidens forebyggelsesindsatser står over for.

Modstand mod kloakker

Bogen begynder i 1850, dengang kolera hærgede datidens uhumske København med høje dødstal til følge. Her mødte indsatsen for at få rent vand og kloakering til hovedstaden blandt andet modstand fra grundejere, der ikke var interesseret i at få kloakker på deres grunde.

Herefter får læseren indblik i indsatserne og kampene ved afgiftsforhøjelsen på stærk spiritus i 1917, forbedringen af trafiksikkerheden, der blandt andet lykkedes ved at få danskerne til at bruge sikkerhedssele, indsatsen mod vuggedød og endelig forebyggelsesindsatsen mod rygning.

Økonomiske interesser

Forebyggelsesindsatsen mod rygning begyndte i 1950erne, hvor cirka 60 procent af danskerne pulsede løs dagligt, i dag er det cirka 17 procent af befolkningen. Indsatsen beskrives i bogen som et langstrakt og usædvanligt forløb på grund af den "indædte modstand mod at gøre noget ved rygning på trods af problemets overvældende omfang."

"Modstanden har først og fremmest været båret af tobaksindustriens økonomiske interesser, kombineret med rygernes nikotinafhængighed og politisk berøringsangst," siger Lars Iversen, der beskriver forebyggelsesindsatsen mod tobak som det mest illustrative eksempel på, hvordan der kan opstå modstand til trods for evidens.

"Tobaksepidemien er kroneksemplet på, at selv overvældende og evident viden og et indlysende behov for forebyggelse ikke i sig selv fører til handling. Det oplever vi også i dag, hvor faldet i rygning er stagnerende, og hvor der ikke er politisk interesse for effektive virkemidler som eksempelvis afgiftsforhøjelser," siger Lars Iversen.

Kontakt

Lars Iversen, professor emeritus

Find e-mail her

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 24.01.2018