Skip to main content
Uge 4, 2017

Københavnerne går ikke så ofte til læge som sønder- og midtjyder og bornholmere

Der er stor geografisk forskel i danskernes brug af praktiserende læge. For eksempel er borgere i Randers, Sønderborg og Bornholm Kommune blandt dem, der oftest kontakter lægen, mens borgere i Storkøbenhavn, såsom Gentofte, Frederiksberg og Dragør, ikke gør det så ofte

Praktiserende læger i Sønder- og Midtjylland og på Bornholm er oftere i kontakt med deres patienter end deres lægekolleger i København og omegn.

Danmarkskortet er nemlig skævt fordelt, hvad angår danskernes brug af egen læge. Eksempelvis er bornholmere og borgere i Sønder- og Midtjylland blandt dem, der oftest går til lægen, mens storkøbenhavnere er blandt dem, der gør det mindst.

Det fremgår af en ny analyse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Analysen bygger på data fra Sygesikringsregisteret for alle danskere i alderen 30-64 år. Den viser for eksempel, at borgere i Sønderborg og Randers Kommune, bornholmere samt borgere i sydsjællandske kommuner er blandt de danskere, der oftest kontakter lægen. I disse kommuner er man i gennemsnit i kontakt med egen læge mellem syv og otte gange om året.

En kontakt er enten et besøg hos læge, en e-mailkonsultation eller en telefonsamtale.

Omvendt er der en lang række kommuner, hvor folk ikke bruger den praktiserende læge så ofte. Eksempelvis bruger borgere i kommuner omkring hovedstaden, såsom Gentofte, Dragør, Frederiksberg og Glostrup, ikke deres praktiserende læge så ofte. Gennemsnitsborgeren i disse kommuner kontakter lægen mellem fem og seks gange om året.

Forskel i for eksempel afstand og ventetider

Tallene er fra 2013. Resultater fra de fem foregående år viser samme tendens.

"Det er interessant at se, hvor stor variation der er i borgernes brug af praktiserende læge afhængigt af, hvor man bor i landet. Det kan der være mange årsager til. Der kan være forskel i, hvor syge borgerne er i de forskellige kommuner, hvor langt borgeren har til lægen og lægens ventetider. Der kan også være en kulturel forskel i, hvornår man søger læge, og endelig kan der være forskel i tilgængelighed til speciallæger. I Region Hovedstaden er der eksempelvis langt flere speciallæger, hvilket kan betyde, at der kan være mindre pres på den praktiserende læge i forhold til de områder, hvor der ikke er mulighed for at henvise til en speciallæge," siger Annette Kjær Ersbøll, professor ved Statens Institut for Folkesundhed.

Annette Kjær Ersbøll peger på, at der endvidere er forskel i både kommunernes og regionernes tilbud af sundhedsydelser som for eksempel forebyggelse og genoptræning. Det kan have betydning for, hvor mange gange man kontakter sin praktiserende læge.

De seks kommuner, hvor borgerne bruger deres læge oftest, er Bornholm, Tønder, Randers, Sønderborg, Morsø og Fanø.

Modsat er de seks kommuner, hvor borgerne bruger deres læge færrest gange på et år: Dragør, Gentofte, Frederiksberg, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Københavns Kommune.

Kort over lægebesøg

Kortet viser gennemsnitligt antal kontakter til lægen pr. person i aldersgruppen 30-64 år fordelt på kommuner i aldersgruppen 30-64 år.

De lysegule områder, der udgør 10 procent af kommunerne, er de steder, hvor man går til lægen færrest gange om året. Her går man til læge mellem 5,0 og 6,0 gange. I de orange, der udgør størstedelen - nemlig 50 procent af kommunerne - kontakter man gennemsnitligt lægen mellem 6,3 og 6,9 gange om året. Borgerne i de mørkerøde områder, som udgør 10 procent af kommunerne, kontakter lægen mellem 7,2 og 8,1 gange.

I gennemsnit konsulterer danskere i aldersgruppen 30-64 år lægen 6,6 gange om året. Kvinder gør det mest. De kontakter lægen lidt over otte gange om året, mens mænd gør det fem gange pr. år.

Redaktionen afsluttet: 25.01.2017