Skip to main content
Uge 4, 2015

En inaktiv livsstil øger risiko for udvikling af alkoholproblemer

Risiko for at blive alkoholiker hænger sammen med lav fysisk aktivitet

Talrige undersøgelser har vist, at fysisk aktivitet reducerer risikoen for en lang række helbredsproblemer og psykiatriske lidelser. Nu viser et stort dansk videnskabeligt studie, at fysisk aktivitet også kan kædes sammen med risikoen for at udvikle alkoholproblemer.

Studiet er foretaget af forskere på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Alcohol and Alcoholism.

Her konkluderer forskerne, at en inaktiv livsstil er forbundet med op til to gange så høj risiko for at udvikle alkoholproblemer senere i livet.

Undersøgelsen omfatter mere end 18.000 deltagere i de fire såkaldte Østerbroundersøgelser i perioden 1976 til 2003. Deltagerne er efterfølgende fulgt i de danske sundhedsregistre i gennemsnitligt 21 år.

I alt cirka fire procent af det samlede antal deltagere havde udviklet alkoholproblemer ved undersøgelsens afslutning.

To gange så høj risiko

Inaktivitet – det vil sige ingen fysisk aktivitet eller let fysisk aktivitet i mindre end to timer per uge – var i undersøgelsen forbundet med halvanden til to gange øget risiko for at udvikle alkoholproblemer i form af alkoholafhængighed eller skadeligt alkoholforbrug sammenlignet med de, der var fysisk mere aktive.

Der var ikke nogen forskel på, om man var meget eller moderat fysisk aktiv. Det vil sige, at selv let fysisk aktivitet i to til fire timer om ugen var forbundet med en næsten halvering af risikoen for udvikling af alkoholproblemer senere i livet – i forhold til dem, der var inaktive. Det gælder både mænd og kvinder.

Risiko for udvikling af alkoholproblemer for mænd og kvinder. Figuren vises med 95 % sikkerhedsgrænser

I analyserne af resultaterne er der taget højde for mange faktorer, såsom alder, rygning, alkoholforbrug, uddannelse, indkomst og samlivsstatus. Det betyder, at indflydelsen af disse faktorer på resultaterne er analyseret væk.

Undersøgelsen kan ikke sige noget om baggrunden for sammenhængen mellem fysisk aktivitet og udvikling af alkoholproblemer.

Andre undersøgelser tyder dog på, at fysisk aktivitet er gavnligt for mange forhold. For eksempel reducerer fysisk aktivitet risiko for psykiatriske lidelser, ligesom fysisk aktivitet synes at have en gavnlig effekt som supplement til alkoholbehandling.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 21.01.2015