Skip to main content
Uge 4, 2011

Størstedelen af unge er positive over for aldersgrænser for køb af alkohol

Aldersgrænse for køb af alkohol

En undersøgelse blandt gymnasieelever viser, at over halvdelen af de unge mener, at aldersgrænserne for køb af alkohol i butikker og på diskoteker skal være henholdsvis 16 og 18 år.

Blandt de unge angiver 54 %, at aldersgrænsen for køb af alkohol i butikker skal være 16 år, og 65 % angiver, at aldersgrænsen for køb af alkohol på barer og diskoteker skal være 18 år. Kun 1 % mener, at der slet ikke skal være en aldersgrænse. Der er dog forskel på holdningen mellem de ældste og yngste gymnasieelever.

Næsten ingen af de 16-årige eller yngre ønsker, at man skal være 18 år for at købe alkohol i butikker, mens omkring hver tredje 18-årig finder, at det ville være i orden at sætte grænsen til 18 år. På figuren ses, at 97 % af unge på 16 år eller yngre mener, at aldersgrænsen for køb af alkohol i butikker skal være 16 år eller yngre, mens dette kun gælder for 57 % af de 18-årige. Samme mønster ses ved køb af alkohol på diskoteker og barer.

Unges holdning til aldersgrænse for køb af alkohol i butikker fordelt på de adspurgtes alder

Elever på otte gymnasier i hovedstadsområdet har deltaget i undersøgelsen. I alt 331 elever mellem 15 og 20 år svarede på spørgeskemaet i løbet af efteråret 2010.

Til sammenligning med disse tal har en repræsentativ undersøgelse af voksnes holdninger til alkohol fra 2008 vist, at 56 % af danske voksne mener, at aldersgrænsen for køb af alkohol skal være på 18 år eller over.

Redaktionen afsluttet: 26.01.2011