Skip to main content
Uge 4, 2010

Er en overvægtig fysisk aktiv når han taber sig, lever han længere

Overvægt og fysisk aktivitet

Flere tidligere undersøgelser har vist, at en rask overvægtig som taber sig, faktisk lever færre år end en, der holder en stabil overvægt. Men ny forskning viser, at risikoen for et kortere liv er mindre, hvis den overvægtige er fysisk aktiv. Hvad vil det så sige at være overvægtig, tabe sig og være fysisk aktiv i denne sammenhæng?

Definitionen på en overvægtig person er en med et BMI (Body Mass Index) på mindst 25. Der er tale om vægttab, allerede når man har tabt sig mere end et enkelt BMI-point. En 180 cm høj person på 100 kg skal altså tabe sig mindst 3,2 kg, for at det kaldes vægttab i denne undersøgelse.

Overvægt øger risikoen for bl.a. sukkersyge, hjertekarsygdom og muskel- og skeletsygdom, og derfor er den gængse opfattelse, at vægttab er godt. Men med vægttab er der altså risiko for færre leveår. Risikoen mindskes dog ved at kombinere vægttabet med fysisk aktivitet, og det kan hænge sammen med hvilken type fedt, man kommer af med ved henholdsvis kostændring eller en kombination af kostændring og fysisk aktivitet.

Men hvor meget skal man så bevæge sig, hvis man vil mindske risikoen for at forkorte sit liv på grund af vægttab? I undersøgelsen er definitionen på fysisk aktivitet, at man laver mindst to til fire timer let fysisk aktivitet om ugen. Let fysisk aktivitet svarer til at gå, cykle, let havearbejde og let fysisk træning.

Forskellige hidtidige studier har vist, at både muskelmasse og fedtfordeling er vigtig for overlevelsen. Det sunde fedt er primært koncentreret på underkroppen og i underhuden, hvorimod det farlige fedt sidder omkring de centrale organer på maven og ved blodårerne. Fysisk aktivitet bevirker, at kropssammensætningen ændres sundhedsmæssigt gavnligt med mere muskelmasse og en sundere fedtfordeling. Ved vægttab sikrer fysisk aktivitet formentlig, at tabet af muskelmasse begrænses og nogle studier indikerer et forholdsvis større tab af det farlige fedt end i forhold til vægttab uden fysisk aktivitet. Endvidere reducerer fysisk aktivitet risikoen for at tage på igen efter et vægttab eller udvikle overvægten yderligere. Undersøgelsen her viser, at den kortere levetid der ses ved vægttab til en vis grad kan skyldes fysisk inaktivitet.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 27.01.2010