Skip to main content
Uge 4, 2008

Alkohol og hormoner øger risikoen for brystkræft

Brystkræft – alkohol og hormoner

På det seneste har en række undersøgelser sat spørgsmålstegn ved værdien af hormonbrug i forbindelse med klimakteriet - ikke så meget ved de umiddelbart positive effekter på postklimaterielle gener af hormonbrug, som på de negative langsigtede effekter som f.eks. en øget brystkræftrisiko. En anden kendt risikofaktor for brystkræft er alkohol. Man har i lang tid været klar over, at et højt alkoholforbrug medfører en øget risiko for brystkræft, men nylige undersøgelser har peget på, at også et lavt forbrug har en betydning. Dette kan have stor betydning for befolkningen, idet brystkræft er den hyppigste dødsårsag blandt kvinder under 60 år, og de fleste danske kvinder har et vist alkoholforbrug.

Forskellige biologiske forklaringsmodeller på udvikling af brystkræft sandsynliggør, at der kunne være et samspil mellem alkohol og hormonbrug på risikoen for denne sygdom. Indtil videre er dette kun sparsomt belyst, men nu har grundige analyser af data fra Østerbroundersøgelsen vist, at der sandsynligvis er et samspil.

Data om 5035 postmenopausale kvinder i Østerbroundersøgelsen 1981-83 og opslag i Cancerregisteret indtil 2002 viser, at 267 kvinder udviklede brystkræft. Når man deler kvinderne op i, dem der tog hormoner, og dem der ikke tog hormoner, og så på risikoen for brystkræft som følge af alkoholforbrug i de to grupper, viser det sig, at de kvinder, der ikke tog hormoner, ikke havde en forøget risiko ved forøget alkoholforbrug. Til gengæld havde de kvinder, der drak over genstandsgrænserne og tog hormoner, en næsten 5 gange øget risiko for at udvikle brystkræft.

Sammenhængen mellem indtag af alkohol genstande pr. uge og brug af hormoner i forhold til risiko for brystkræft

Man skal være varsom med at tage folkesundhedsmæssige konsekvenser af enkeltstående videnskabelige undersøgelser, men hvis disse resultater genfindes i andre lignende undersøgelser rundt omkring i verden, vil der være grund til en revision af anbefalinger vedrørende såvel alkohol som hormonbrug efter klimakteriet.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 23.01.2008