Skip to main content
Uge 3, 2014

Rygning, alkohol og stoffer præger klinikprostitution

Klinikprostitueredes helbred

Prostituerede, der arbejder på klinikker, vurderer ligesom de fleste kvinder i Danmark, at de har et godt eller nogenlunde fysisk og mentalt helbred. Men når det drejer sig om sundhedsadfærd, har klinikprostituerede et større forbrug af tobak, alkohol og stoffer.

Rapporten "Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede" bygger på 88 klinikprostitueredes besvarelser i et spørgeskema svarende til det, der bruges i den nationalt repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse (SUSY). På den måde kan man sammenligne klinikprostitueredes generelle sundhedstilstand med andre kvinder. Undersøgelsen dækker ni af de største sexklinikker i Københavnsområdet, hvor de prostituerede er danskere mellem 20 og 49 år, og størstedelen er mellem 20 og 34 år.

Der er en markant større andel blandt klinikprostituerede, der ryger, drikker over genstandsgrænserne, og som i løbet af et år bruger hash eller andre stoffer. Blandt de klinikprostituerede er 2/3 dagligrygere og det er næsten 8 (7,9) gange så mange som blandt en alders- og uddannelsesmæssigt tilsvarende gruppe af danske kvinder, se figur. Dobbelt så mange drikker over genstandsgrænserne. Hver fjerde af de klinikprostituerede har brugt kokain indenfor det seneste år, mens det er langt under en procent blandt danske kvinder og det giver en overhyppighed på mere end 70.

Rygning, alkohol og brug af stoffer. Overhyppighed blandt klinikprostituerede i forhold til danske kvinder. Justeret for alder og uddannelse.

Andelen med dårligt mentalt helbred og andelen, der meget ofte eller ofte føler sig nervøse eller stressede, er markant mindre blandt klinikprostituerede sammenlignet med andre kvinder. Der ses også tegn på, at klinikprostituerede i forhold til andre kvinder rapporterer bedre selvvurderet helbred og bedre fysisk helbred. Klinikprostituerede har generelt gode sociale relationer, men en større andel af klinikprostituerede end blandt andre, har været udsat for lettere fysisk vold, hvilket kan være at blive skubbet, revet, rusket, slået med flad hånd eller lignende. I forbindelse med grov vold og seksuelle overgreb er de ikke mere udsatte end andre.

Omkring ¼ af kvinderne angiver prostitution som hovedbeskæftigelse. Godt halvdelen har en uddannelse på 13 år eller mere, mens knap halvdelen har mindre end 13 års uddannelse. 80 % af kvinderne er ugifte eller fraskilte.
Baggrunden for rapporten, er et ønske blandt politikere, forskere og interesseorganisationer om at skaffe mere viden om forskellige prostitutionsformer, og klinikprostituerede udgør den største gruppe af prostituerede i Danmark.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 15.01.2014