Skip to main content
Uge 3, 2009

Markant fald i dødeligheden blandt homoseksuelle mænd

Overdødelighed blandt homoseksuelle

Dødeligheden blandt homoseksuelle mænd er reduceret markant siden 1996, hvor behandlingen med højaktiv antiretroviral terapi (HAART) mod hiv/aids blev introduceret.

Som en følge af det voksende antal aids-tilfælde i Danmark fra 1980 til midten af 1990'erne steg dødeligheden blandt homoseksuelle. Særlig bekymrende var udviklingen blandt homoseksuelle mænd.

I 1989 vedtog Folketinget loven om registreret partnerskab, som sikrede homoseksuelle par stort set samme rettigheder som ægtefæller i heteroseksuelle forhold. Muligheden for at undersøge dødelighed blandt homoseksuelle er således sikret ved, at vi i Danmark systematisk registrerer såvel ægteskaber som registreret partnerskab samt dødsfald.

Sammenlignet med den danske befolkning generelt var dødeligheden højere blandt danskere, der har indgået registreret partnerskab og overdødeligheden var større blandt homoseksuelle mænd end kvinder. Således var overdødeligheden 78 % blandt mænd og 34 % blandt kvinder. Størst var overdødeligheden blandt unge mænd og i de første år efter indgået partnerskab.

Effekten af behandlingen med HAART fremgår af figuren, som viser overdødeligheden målt ved ekstra antal dødsfald per 1000 personår (observerede leveår) blandt homoseksuelle mænd, som indgik registreret partnerskab før og efter den nye behandling blev indført i 1996. I perioden 1996-2004 er overdødeligheden kun statistisk signifikant de første tre år efter indgået partnerskab.

Overdødelighed blandt homoseksuelle mænd

I alt 8.667 danskere indgik registreret partnerskab i perioden fra 1. oktober 1989 til 15. juli 2004. Heraf udvandrede 31, hvis skæbne derfor ikke kendes. Desuden døde 303 inden et år efter registreret partnerskab. Undersøgelsen omfatter således 8.333 (4.914 mænd og 3.419 kvinder) og dødsfald er opgjort frem til 15. juli 2005 (518 mænd og 100 kvinder). Den observerede dødelighed er sammenlignet med den forventede baseret på den generelle dødelighed i den danske befolkning under hensyntagen til fordeling på køn, alder og kalendertid.

Dødsfald det første år efter indgået registreret partnerskab er udeladt i analysen, fordi nogle ægteskab indgås, når den ene part er alvorligt syg for at sikre den efterladte arv og pension.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 14.01.2009