Skip to main content
Uge 2, 2018

Kommunerne arbejder flittigt med forebyggelsespakkerne

Ny rapport viser, at landets kommuner i stigende grad prioriterer forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen. Der er især sket en udvikling i arbejdet med at forbedre borgernes mentale sundhed

Landets kommuner arbejder fortsat med Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker, kendskabet til pakkerne er stort, og kommunernes generelle indtryk af arbejdet med at implementere pakkerne er positivt. Det fremgår af en monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats, som Center for Interventionsforskning har lavet. Center for Interventionsforskning hører under Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Det er fjerde gang, at Center for Interventionsforskning kortlægger kommunernes arbejde med forebyggelsespakkerne, og konklusionen i kortlægningen er, at kommunerne stadig gør det godt i 2017, og at de langt hen ad vejen lever op til anbefalingerne og bruger dem i praksis.

Mental sundhed rykker

I alt har 95 af landets 98 kommuner medvirket i monitoreringen. Heraf lever 55 procent af kommunerne i høj grad op til anbefalingerne på grundniveau, hvad angår tobak, og 44 procent, hvad angår alkohol. Det er en lille stigning i forhold til seneste monitorering i 2015.

Den største procentvise stigning på grundniveau siden 2015 er sket inden for arbejdet med borgernes mentale sundhed og trivsel. Hvor 29 procent af kommunerne i 2015 i høj grad levede op til forebyggelsespakken om mental sundhed, er den andel 40 procent i 2017. 

Figuren viser i procent andelen af kommuner, der vurderer, at kommunens indsatser i høj grad lever op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau i de 11 forebyggelsespakker.

Faglige anbefalinger om, hvad der virker

Formålet med forebyggelsespakkerne er at styrke folkesundheden gennem en række faglige anbefalinger, der giver kommunerne et kvalificeret grundlag til at prioritere sundhedsfremmende indsatser og bruge ressourcerne dér, hvor der er viden om, hvad der virker.

Forebyggelsespakkerne har siden 2012 formidlet den aktuelt bedste viden i forhold til at skabe en systematisk og effektiv sundhedsfremme og forebyggelsesindsats i kommunerne inden for blandt andet rygning, tobak og fysisk aktivitet. 

Monitoreringen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra kommunerne og foretaget i samarbejde med Center for Forebyggelse i praksis under Kommunernes Landsforening. I monitoreringen indgår for første gang en kortlægning af "Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom," der er en anbefaling, der udkom i 2016.

Kontaktperson

Ida Nielsen Sølvhøj, Videnskabelig assistent

Find profil her

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 10.01.2018