Skip to main content
Uge 2, 2015

Markant flere kvinder end mænd er deprimerede eller ulykkelige

Kønsforskel: Dobbelt så mange unge kvinder som unge mænd har det psykisk dårligt

Der er store kønsforskelle, når det handler om danskernes psykiske trivsel. Kvinderne har langt mere ondt i sjælen, end mændene har.

For eksempel lider dobbelt så mange unge kvinder som unge mænd af nervøsitet, ængstelse og uro. Samtidig er markant flere kvinder – i alle aldersgrupper – mere deprimerede eller ulykkelige sammenlignet med mænd.

Det fremgår af et nyt omfattende studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Studiet belyser kønsforskelle i danskernes sundhed og trivsel. I alt har 160.000 danskere svaret på spørgsmål om, hvordan de har oplevet deres psykiske trivsel inden for de seneste 14 dage.

Kvinder er mere nedtrykte end mænd

Ifølge rapporten er det især de unge kvinder i alderen 16-24 år, der ikke har det godt.

Hver tiende unge kvinde (9,9 procent) har følt sig meget nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig inden for de seneste 14 dage, hvorimod andelen blandt unge mænd er 4,9 procent.

Andel, der har været meget generet af nedtrykthed (deprimeret, ulykkelig) inden for de seneste 14 dage, blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent.

Dobbelt så mange unge kvinder er nervøse

Kvinderne er også mere generet af ængstelse, nervøsitet, uro og angst. Her er kønsforskellen størst blandt den yngste og de ældste aldersgrupper. Det fremgår af figuren herunder.

Her ses eksempelvis, at 6,8 procent af de 16-24-årige kvinder mod 3,0 procent af mændene i samme aldersgruppe har følt sig meget ængstelige, nervøse, urolige og angste inden for de seneste 14 dage.

Andel, der har været meget generet af ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for de seneste 14 dage, blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent.

Analysen af kønsforskelle i danskernes sundhed er udarbejdet på opdrag af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 07.01.2015