Skip to main content
Uge 2, 2012

Overvægt og mangel på fysisk aktivitet påvirker børns motorik

Børns motorik

Børn, der bevæger sig meget lidt, har tre gange højere risiko for at have motoriske vanskeligheder såsom balanceproblemer og problemer med at kaste og gribe bold, når de begynder i skolen. Det viser en opgørelse af sundhedsplejerskers undersøgelse af motorik blandt 7839 børn, der begyndte i skole i kommunerne: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Glostrup, Høje-Taastrup, Køge, Rødovre og Tårnby i skoleårene 2009/10 og 2010/11.

Ved den motoriske undersøgelse hos sundhedsplejersken skal barnet igennem 11 øvelser, hvor deres motoriske udvikling vurderes. Sundhedsplejersken undersøger blandt andet, om barnet kan hoppe, kaste og gribe en bold, lave gadedrengeløb samt holde korrekt på en blyant. Blandt alle børnene har 30,2 % mindst ét motorisk problem. Der skal dog mindst være tre af de 11 ting, som barnet ikke kan, før der ifølge undersøgelsen er tale om motoriske vanskeligheder. I alt har 8 % af børnene motoriske vanskeligheder, og der er lidt flere drenge end piger. Undersøgelsen viser også klart, at fysisk aktivitet og overvægt spiller ind på de motoriske færdigheder.

Figur 1 viser, at andelen af børn med motoriske vanskeligheder er omkring tre gange højere blandt børn, der er fysisk aktive mindre end en time dagligt end blandt børn, der er fysisk aktive mindst en time om dagen.

Figur 1. Forekomst af motoriske vanskeligheder ved skolestart, opdelt efter fysisk aktivitetsniveau

Figur 2 viser, at børn, der er svært overvægtige har omkring dobbelt så høj forekomst af motoriske vanskeligheder som normalvægtige og overvægtige børn.

Børn, der har motoriske vanskeligheder har ofte også problemer med deres selvværd og er oftere socialt isolerede. Således viser undersøgelsen også, at drenge med motoriske vanskeligheder i hyppigere grad er udsat for mobning. Den samme tendens er ikke gældende for pigerne. Dette kan skyldes, at drenges status i højere grad ligger i deres fysiske styrke, hvilket ikke er tilfældet for piger.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 11.01.2012