Skip to main content
Uge 2, 2009

Nikotin-erstatning øger ikke risikoen for dødfødsel

Nikotin-erstatning og graviditet

Brug af nikotin-erstatningsprodukter, såsom nikotin-tyggegummi, plastre eller inhalatorer under graviditeten medfører at risikoen for at føde et dødt barn bliver mindre sammenlignet med, hvis man fortsætter med at ryge. Det antyder en ny undersøgelse, som omfatter knap 87.000 kvinder, der var gravide mellem 1996 og 2002.

Rygning under graviditeten er helbredsskadeligt for den kommende mor og det ufødte barn. Eksempelvis er risikoen for graviditetskomplikationer, for tidlig fødsel, lav fødselsvægt, dødfødsel og død i første leveår højere blandt rygere end ikke rygere. Trods disse skadelige virkninger af rygning, ryger ca. hver femte danske kvinde under graviditeten. Det er dokumenteret, at det er lettere at holde op med at ryge, hvis man i en periode bruger nikotin-erstatningsprodukter. Gravide bør dog ikke anvende nikotin-erstatningsprodukter uden at have drøftet det med deres læge, da nikotin menes at være et af mange stoffer i tobak, der har en skadelig virkning på det ufødte barn. Brugen af nikotin-erstatningsprodukter betyder, at den gravide og fosteret undgår at blive udsat for alle de øvrige skadelige stoffer i tobak. Risikoen ved brug af nikotin-erstatningsprodukter bør derfor vejes op mod risikoen ved fortsat rygning.

Undersøgelsen anvender data fra den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn og omfatter 495 dødfødsler, hvilket svarer til en rate på 5,7 per 1.000 fødsler. Dødfødsel er i undersøgelsen defineret som fødsel af et dødt barn efter 20 fulde svangerskabsuger. Kun 2 % af de gravide i denne kohorte havde anvendt nikotin-erstatning under graviditeten.

Kvinder, der anvendte nikotin-erstatningsprodukter under graviditeten havde ikke en forøget risiko for dødfødsel, men derimod var risikoen for dødfødsel 43 % mindre blandt disse kvinder sammenlignet med kvinder, der ikke anvendte nikotin-erstatningsprodukter under graviditeten. Ligesom tidligere undersøgelser har vist, er risikoen for dødfødsel højere blandt rygere. Kvinder, der røg 10 eller færre cigaretter om dagen havde 36 % større risiko for dødfødsel og kvinder der røg flere end 10 cigaretter om dagen havde 94 % større risiko for dødfødsel sammenlignet med kvinder, der ikke røg i løbet af graviditeten. Kvinder, der både røg og brugte nikotin-erstatningsprodukter havde den samme risiko for dødfødsel som kvinder, der hverken røg eller brugte nikotin-erstatningsprodukter under graviditeten. Derimod havde kvinder der røg, men ikke anvendte nikotin-erstatningsprodukter en 46 % øget risiko for dødfødsel sammenlignet med kvinder, der hverken røg eller brugte nikotin-erstatningsprodukter under graviditeten. På grund af det lave antal af kvinder, der anvendte nikotin-erstatningsprodukter og kun 8 tilfælde af dødfødsler blandt disse kvinder er disse tal usikkert bestemt.

Undersøgelsen antyder en positiv effekt af brug af nikotin-erstatning, men før man kan give bastante råd til gravide kvinder om betydningen af at anvende nikotin-erstatning, må der gennemføres flere videnskabelige undersøgelser, som peger i samme retning.

Redaktionen afsluttet: 02.01.2009