Skip to main content
Uge 2, 2008

Social status præger børns sundhed fra fødslen

Social ulighed i børns sundhed

Når en kvinde fra en af de dårligst stillede sociale grupper i Danmark føder et barn, er der større risiko for at barnet har lav fødselsvægt, bliver født for tidligt eller dør. Det bekræfter helt nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Børn født af mødre med kort uddannelse har dobbelt så stor risiko for at veje mindre end 2500 gram ved fødslen, og dobbelt så stor risiko for at dø inden for det første leveår sammenlignet med børn født af veluddannede mødre. Risikoen for at blive født for tidligt er endvidere en halv gang større for børn født af mødre med kort uddannelse end børn født af veluddannede mødre.

Social ulighed i sundhed blandt børn viser sig ikke kun i de første leveår, men gennem hele barndommen, hvilket en ny dansk antologi om emnet dokumenterer. "Social ulighed i sundhed blandt børn og unge" er titlen på bogen, som nitten børnesundhedsforskere står bag. Antologien giver for første gang et samlet overblik over den eksisterende viden på området, beskriver mekanismer bag ulighederne, og kommer med forslag til, hvor der er behov for en indsats.

Relativ risiko for børn født i 2003 for lav fødselsvægt, for tidlig fødsel og død i første leve år, i relation til moderens uddannelseslængde

Figuren er baseret på særkørsler fra Det Medicinske Fødselsregister og Danmarks Statistiks IDA-register og er ikke tidligere offentliggjort.

Redaktionen afsluttet: 09.01.2008