Skip to main content
Uge 1, 2008

Vores kondi er blevet dårligere

Udvikling i kondition

Det moderne menneskes kondition er blevet dårligere. I KRAM-undersøgelsen (*) viste konditionstest, at 35 % af de deltagende mænd og 43 % af de deltagende kvinder havde et lavt kondital, altså dårlig kondition. God kondition er vigtig, da personer med dårlig kondi har en markant forøget risiko for sygelighed og død.

Værst ser det ud for kvinder i alderen 65 år og derover, samt for mænd i alderen 18-24 år. Blandt dem har halvdelen et lavt kondital. Blandt mænd i alderen 18 til 24 år, som deltog i KRAM-undersøgelsen, havde 48 % et lavt kondital (i gennemsnit et kondital på 45). Blandt kvinder over 65 år havde 54 % et lavt kondital (i gennemsnit et kondital på 31). Flere kvinder end mænd har et lavt kondital, men der er store kønsforskelle i de enkelte aldersgrupper.

I KRAM-undersøgelsen estimeres den maksimale iltoptagelse ved en konditionstest på cykel. Den maksimale iltoptagelse er et udtryk for, hvor god kroppen er til at optage ilt ved maksimalt fysisk arbejde, og den kan variere fra 2 liter per minut for utrænede til over 7 liter for topatleter. Den maksimale iltoptagelse kan forbedres ved at øge det fysiske aktivitetsniveau, men er også afhængig af køn, alder og gener. F.eks. er grænsen for et lavt kondital 48 for en mand på 19 år, og 26 for en mand på 60 år.

Tidligere undersøgelser peger på, at konditallet for de 40-50 årige er faldet med omkring 20 % i løbet af de sidste tyve år, hvilket indikerer, at der er et stigende antal danskere, som ikke er tilstrækkeligt aktive, og som er overvægtige. I dag vurderes det, at 30-40 % af danske mænd og kvinder i 40-50 års alderen har så lavt kondital, at de har en markant forøget risiko for sygelighed og død.

Andel af mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper med et lavt, middel eller højt kondital

(*) KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Undersøgelsen gennemføres i 13 af landets kommuner og består af en spørgeskemaundersøgelse, en helbredsundersøgelse ved KRAM-bussen og lokale sundhedsfremme- og forebyggelsesaktiviteter. Tallene i artiklen bygger på foreløbige data fra 3 KRAM-kommuner.

Link til KRAM-undersøgelsen

Link til tabel over kondital i forhold til køn og alder

Redaktionen afsluttet: 02.01.2008