Skip to main content

Fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og søvn

06-02-2024

I denne rapport præsenteres resultaterne for målingen af fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og søvn ved brug af accelerometre i Danskernes sundhed 2023.

Bevægelses- og søvnvaner har afgørende betydning for vores sundhed og velvære, og denne rapport giver et indblik i, hvordan accelerometre kan anvendes til monitorering af fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og søvn i den voksne befolkning i Danmark. Ud over at give en indsigt i målemetoden og resultaterne er formålet med rapporten at give indsigt i de udfordringer, der kan opstå ved målingen af disse variable, samt en vurdering af, hvordan disse data kan anvendes fremadrettet til monitorering.


Forfattere: Martin Eghøj, Sofie Rossen Møller, Rasmus Kildedal, Mette Rasmussen, Mikkel Brandt Petersen, Nidhi Gupta, Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen og Christina Bjørk Petersen