Skip to main content

Danskernes sundhed 2023

06-02-2024
I rapporten Danskernes sundhed 2023 præsenteres opgørelser over borgernes sundhed, sygelighed og trivsel, som kan bidrage til at kvalificere og målrette arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Undersøgelsen i 2023 er designet som en midtvejsopfølgning på de tidligere dataindsamlingsrunder frem mod næste planlagte undersøgelse i 2025.
 
Årsagen til gennemførelsen af en midtvejsopfølgning er, at undersøgelsen i 2021 blev gennemført i en periode, hvor der i forbindelse med håndteringen af COVID-19-pandemien var indført en række midlertidige tiltag og restriktioner i Danmark. Rammerne for vores liv var derfor markant anderledes end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne. Undersøgelsen i 2023 bekræfter dog overordnet set udviklingstendenserne fra 2021. 

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Sofie Rossen Møller, Andrea Huber Jezek, Michael Davidsen, Ola Ekholm og Anne Illemann Christensen