Skip to main content

Uvildige undersøgelser af botilbud til mennesker med handicap

15-12-2023

I 2023 har Center for Folkesundhed i Grønland og Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd samarbejdet om undersøgelser af botilbud til mennesker med handicap i Grønland med særlig opmærksomhed på Selvstyrets døgntilbud. Undersøgelserne bygger på interviews med 16 beboer fra xx døgntilbud, xx ledere og medarbejdere fra 8 døgntilbud, 5 medarbejdere fra fem kommuner samt observationer foretaget på xx døgntilbud.

Undersøgelserne har resulteret i rapporterne Generelle vilkår på botilbud til mennesker med handicap, Forhold omkring seksualitet og seksuelle overgreb på døgntilbud til mennesker med handicap og Beboerperspektiver på døgntilbud til mennesker med handicap, som hver især fokuserer på de forskellige delundersøgelser. Alle rapporterne munder ud i en række anbefalinger til, hvordan forholdene på botilbud og døgntilbud til mennesker med handicap kan forbedres. 

Forfattere: Kamilla Nørtoft, Bonnie Jensen, Sonja Sørensen, Else Jensen, Ivalu Olsen, Steven Arnfjord og Sofie Emma Rubin 

Beboerperspektiver på døgntilbud til mennesker med handicap

download rapporten her

Inunnut innarluutilinnut ulloq unnuarlu najugaqarissatut neqeroorutit najugaqartut isaannit isigalugit

Nalunaarusiaq Downloaderuk

Forhold omkring seksualitet og seksuelle overgreb på døgntilbud til mennesker med handicap

download rapporten her

Inunnut innarluutilinnut ulloq unnuarlu najugaqarfissatut neqeroorutini kinguaassiuutinut tunngasutigut pissutsit, aamma kinguaassiuutitigut innarliisarnerit

Nalunaarusiaq Downloaderuk

Generelle vilkår på botilbud til mennesker med handicap

download rapporten her

Inunnut innarluutilinnut najugaqarfissatut neqeroorutini atugassarititaasut nalinginnaasut

Nalunaarusiaq Downloaderuk