Skip to main content

Udviklingen i social ulighed i dødelighed fra 1995-2019

09-03-2023

Rygning og alkoholforbrug er blandt de forebyggelige risikofaktorer, der har størst betydning for folkesundheden i Danmark (13), og er desuden risikofaktorer, der har direkte helbredsmæssige konsekvenser i form af kendte, registeridentificerbare sygdomme og dødsfald. Dette betyder, at der med relativt stor sikkerhed kan afgrænses sygdomme og dødsfald, som har henholdsvis rygning og/eller alkoholforbrug som den direkte årsag.

Formålet med dette notat er dermed på baggrund af registerdata om hele den danske befolkning i aldersgruppen 30-74 år at undersøge 1) om der ses en stigning i den sociale ulighed i dødelighed i perioden 1995 til 2019, og 2) hvilken betydning ryge- og alkoholrelaterede dødsfald har for denne potentielle udvikling.

 

Forfattere: Sofie Rosen Møller, Heidi Rosendahl, Michael Davidsen, Anne Illemann Christensen, Knud Juel, Christina Bjørk Petersen