Skip to main content

Udvikling i forekomsten af mental sundhed blandt erhvervsaktive unge i Danmark

19-06-2023
Blandt erhvervsaktive unge er lav mental sundhed almindeligt forekommende. Tilstanden er forbundet med nedsat produktivitet, øget sygefravær samt tidlig tilbagetrækning, og kan derfor have store konsekvenser for både den enkelte medarbejder, virksomhederne og for samfundet som helhed. 
 

Formålet med denne rapport er at belyse udviklingen i forekomsten af mental sundhed blandt erhvervsaktive unge i alderen 18-34 år i perioden fra 2013 til 2021.

Forfattere: Siri Rosenkilde, Marie Borring Klitgaard, Ola Ekholm , Maj Britt Dahl Nielsen og Lau Caspar Thygesen