Skip to main content

Udvikling i forekomsten af mental sundhed blandt erhvervsaktive i Danmark

15-05-2023
Blandt erhvervsaktive danskere er lav mental sundhed almindeligt forekommende, hvor symptomer på depression, angst og stress er blandt de hyppigst rapporterede. Lav mental sundhed er forbundet med nedsat produktivitet, øget sygefravær samt tidlig tilbagetrækning, og kan derfor have store konsekvenser både for den enkelte medarbejder, virksomhederne og for samfundet som helhed.
 
Formålet med denne rapport er at belyse udviklingen i forekomsten af mental sundhed blandt erhvervsaktive danskere i alderen 18-75 år i perioden fra 2013 til 2021.
 
Forfattere: Siri Rosenkilde, Marie Borring Klitgaard, Ola Ekholm, Maj Britt Dahl Nielsen og Lau Caspar Thygesen