Skip to main content

Tandsundhed

17-01-2023
Tand- og mundsundhed er en væsentlig del af det generelle helbred og udgør et vigtigt aspekt af menneskets livskvalitet og funktionsevne. Imidlertid er der fortsat mange voksne, der lider af sygdomme i tænder og mund, hvilket kan fremkalde smerte eller ubehag. Caries og parodontale sygdomme samt følgevirkningerne heraf i form af tandtab udgør fortsat den største andel af tandsygdomme i Danmark. Oplysninger om tandtab især hos midaldrende og ældre mennesker vidner om, at den sociale ulighed i sundhed fortsat er markant.
 
Formålet med denne rapport er at belyse tandsundheden i den voksne danske befolkning på 16 år eller derover ud fra selvrapporterede oplysninger fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, SUSY). Dette er én ud af en række temarapporter på baggrund af samme undersøgelse.
 
Forfattere: Anne Illemann Christensen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Sofie Rossen Møller, Michael Davidsen og Ola Ekholm