Skip to main content

Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme

02-03-2023
Arbejdet for at nå sundhed for alle i Danmark kræver viden om befolkningens sundhedstilstand og om sundhedsadfærd som fx rygning og fysisk inaktivitet, der kan lede til sygdom. Mere end en fjerdedel af befolkningen på 16 år og derover har to eller flere af de 15 sygdomme. Fordelingen af sygdomme er skævt fordelt i samfundet og på tværs af sociale skel. Det er tydeligt, at sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i vores samfund, og det betyder, at nogle befolkningsgrupper har særlige behov for sundhedsfremmende indsatser og andre typer af sundhedsindsatser.
 
I denne rapport beskrives sygdomsbyrden af udvalgte sygdomme, set på samfundsniveau. Den enkelte borger kan opleve at have mange kontakter til sundhedsvæsnet, fx til sin læge og på sygehusene. Det kan også være, at vedkommende bliver langtidssygemeldt, bliver tilkendt førtidspension eller ultimativt dør af sin sygdom. For samfundet har det betydning for efterspørgslen på sundhedsydelser, pensioner mv., ligesom sygdom og tidlig død har samfundsøkonomiske konsekvenser.
 

Forfattere: Isabelle Mairey, Siri Rosenkilde, Marie Borring Klitgaard og Lau Caspar Thygesen