Skip to main content

Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer

02-03-2023

Arbejdet for at nå sundhed for alle i Danmark kræver viden om befolkningens sundhedstilstand og om sundhedsadfærd som fx rygning og fysisk inaktivitet, der kan lede til sygdom. Næsten halvdelen af den danske befolkning på 16 år og derover lever med to eller flere risikofaktorer. Imidlertid er disse risikofaktorer skævt fordelt i samfundet, sådan at risikoen for sygdom er ulige fordelt på tværs af sociale skel. Det er tydeligt, at sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i vores samfund, og det betyder, at nogle befolkningsgrupper har særlige behov for sundhedsfremmende og andre typer af sundhedsindsatser.

I denne rapport beskrives sygdomsbyrden af risikofaktorer set på samfundsniveau. For samfundet har det betydning for efterspørgslen på sundhedsydelser, pensioner mv., ligesom sygdom og tidlig død har samfundsøkonomiske konsekvenser. Viden om disse forhold er vigtige for at kunne prioritere og planlægge indsatser, der kan fremme befolkningens sundhed. Det kræves også for at vide, hvor der er behov for at skabe store forbedringer, og hvilke befolkningsgrupper der har brug for en særlig indsats. Med denne rapport vil vi skabe et solidt og nuanceret grundlag for prioritering og planlægning af indsatser på nationalt, regionalt og kommunalt niveau, der kan fremme folkesundheden. 

 

Forfattere: Stine Schramm, Maja Bramming, Michael Davidsen, Heidi Amalie Rosendahl Jensen og Janne Tolstrup.