Skip to main content

Social ulighed i sundhed

21-03-2023
Social ulighed i sundhed opstår, når de sociale forskelle i samfundet afspejler sig i helbredsforhold. Det opleves oftest som uretfærdige forskelle, men er efter forfatternes opfattelse i sidste ende blot en forlængelse af den sociale ulighed, der som forskelle i boligforhold og købekraft gennemsyrer samfundet, og som er mere eller mindre accepteret som et grundlæggende vilkår for tilværelsen.
 
Den foreliggende temarapport om social ulighed i sundhed er målrettet nøglepersoner i sundhedsvæsenet, kommunerne og Selvstyret. Formålet med rapporten er at kortlægge og analysere social ulighed i sundhed i Grønland på tværs af helbredstilstande og befolkningsgrupper for dermed at bidrage til prioritering og planlægning i forhold til at forebygge social ulighed inden for sundhedsområdet, både regionalt og nationalt. 

 

Forfattere: Peter Bjerregaard, Durita Lyngsø Svartá og Christina Viskum Lytken Larsen