Skip to main content

Social og geografisk ulighed i sundhedsydelser

18-08-2023
I Danmark skal der i følge Sundhedsloven være ”let og lige adgang til sundhedsvæsenet”. Som følge heraf er det væsentligt, at alle borgere har mulighed for at få et tilbud om behandling svarende til deres behov. Det betyder blandt andet, at uanset hvilken socioøkonomisk position borgeren har, og uanset hvor i Danmark borgeren bor, skal  der være lige mulighed for behandling, når man bliver syg. 
 
Formålet med nærværende rapport er at belyse social og geografisk ulighed i behov  for, adgang til og brug af sundhedsydelser hos aktører i det primære sundhedsvæsen. Desuden belyses sammenhængen mellem adgang til og brug af disse ydelser.

 

Forfattere:  Kristine Bihrmann, Michelle Trabjerg Pedersen, Kirstine Wodschow, Maria Nivi Schmidt Petersen og Annette Kjær Ersbøll