Skip to main content

Skolebørnsundersøgelsen 2022

15-08-2023
Aldersperioden fra 11 til 15 år, hvor børn typisk går i 5. til 9. klasse, er en vigtig livsperiode set i et udviklings- og sundhedsperspektiv. I den periode bliver børnene i gennemsnit 20 kg tungere og 20 cm højere. I disse år grundlægges mange af voksenlivets vaner, både de sunde og de risikofyldte.  Perioden er på mange måder en kritisk eller sensitiv periode for udvikling af fremtidens helbred, og det er en periode, hvor ophobning af belastninger kan få alvorlige konsekvenser for det fremtidige liv.

 

 Rapporten har tre formål:
  • at formidle de seneste data om sundhed, trivsel og sundhedsadfærd blandt elever i 5., 7. og 9. klasse opdelt på køn og klassetrin
  • at beskrive social ulighed i relation til forældres uddannelsesniveau
  • at beskrive udviklingen i udvalgte indikatorer over tid.  
     
Forfattere: Katrine Rich Madsen, Julie Ellegaard Ibáñez Román, Mogens Trab Damsgaard, Bjørn Evald Holstein, Mette Juul Kristoffersen, Trine Pagh Pedersen, Susan Ishøy Michelsen, Mette Rasmussen og Mette Toftager