Skip to main content

Sundhedsprofil for børn født i 2020

14-02-2023

Sundhedsplejersken er en af de første fagpersoner, der møder barnet og dets familie, og sundhedsplejen har derfor en enestående mulighed for at bidrage til en tidlig og forebyggende indsats. Sundhedsplejersken ser tæt mod 100 % af alle nul-årige børn og kan derfor opfange tidlige signaler på en forsinket udvikling samt vejlede nybagte forældre i, hvordan de kan arbejde med barnets udvikling.

Formålet med sundhedsprofilen for børn født i 2020 er at tegne en profil for de 33 kommuner, der har indsendt data til samarbejdet Databasen Børns Sundhed om børn født dette år. Databasen har udvalgt en række indi-katorer til måling af børnenes sundhed og udvikling samt til måling af kvaliteten af ydelser, indsatser og resul-tater inden for sundhedsplejen.

Forfattere: Lis Marie Pommerencke, Sanne Ellegård Jørgensen og Trine Pagh Pedersen