Skip to main content

Psykisk mistrivsel og psykisk sygdom blandt børn og unge

05-01-2023
God mental sundhed er et vigtigt fundament for det gode liv. Desværre går udviklingen tilsyneladende den forkerte vej, idet et stigende antal børn og unge trives dårligt mentalt. Hvis der ikke sættes ind over for mentale problemer i barndommen, kan det udvikle sig til vedvarende psykisk mistrivsel og i nogle tilfælde også egentlig psykisk sygdom.
 
Rapporten belyser, hvordan forskellige markører i de unges første leveår og ved indskolingsalderen er relateret til psykisk sygdom og psykisk mistrivsel i udskolingsalderen. For eksempel ses, at hvis en sundhedsplejerske i første leveår har bemærkninger til barnets ernæring/spisning, så er der en øget risiko for, at barnet/den unge ved udskolingsundersøgelsen mistrives psykisk. Det ses også, at der ved udskolingsalderen er større forekomst af diagnosticerede udviklingsforstyrrelse blandt unge, som ved indskolingsundersøgelsen havde problemer i forhold til jævnaldrende.
 
Forfattere: Lis Marie Pommerencke, Sanne Ellegård Jørgensen, Sofie Weber Pant, Anne Mette Skovgaard, Trine Pagh Pedersen og Katrine Rich Madsen