Skip to main content

Når voldsudsatte ikke søger hjælp

08-02-2023
Der har i mange år været et forskningsmæssigt fokus på partnervold i Danmark, og der er i det sidste årti blevet lavet en lang række undersøgelser, der skitserer, dels hvor mange danskere der har været udsat for partnervold, dels oplevelser med vold og de følelsesmæssige og praktiske konsekvenser heraf. 
 
Denne undersøgelse har til formål at få indsigt i, dels hvorfor kvinder og mænd, der udsættes for psykisk og/eller fysisk partnervold, afholder sig fra at søge hjælp fra myndigheder eller organisationer, dels hvordan de voldsudsatte opfatter de voldelige handlinger, og hvorvidt dette har betydning for deres beslutning om at søge hjælp. Datagrundlaget for rapporten er 13 interviews med voldsudsatte kvinder og mænd. Undersøgelsen er gennemført på opdrag for Ligestillingsafdelingen under Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.
 
Forfattere: Ida Nielsen Sølvhøj