Skip to main content

Kommunale indsatser med gåture i fællesskab

17-05-2023

Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet forebygger for tidlig død samt en række sygdomme og tilstande, som er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Herunder hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, visse kræftformer, demens, slidgigt og knogleskørhed. Derudover forebygger fysisk aktivitet udvikling af angst og depression.

Formålet med kortlægningen i denne rapport er således at skabe et overblik over omfanget og indholdet af eksisterende kommunale indsatser målrettet voksne (40+-årige), hvor gåture i fællesskab med andre indgår som en væsentlig komponent. Kortlægningen har også til formål at beskrive udvalgte karakteristika ved indsatserne såsom organisering, finansiering, målgruppe og deltagerantal.

Forfattere: Hannah Ahrensberg, Laura Maria Lundegaard Fahlström, Stephanie Cruz Riis og Christina Bjørk Petersen