Skip to main content

Karakteristik af unge med dårlig mental sundhed og højt stressniveau

24-10-2023

Viden om gruppen af unge med dårlig mental sundhed og højt stressniveau er nødvendig i udviklingen af fremtidige forebyggelsesindsatser. Derfor bidrager denne undersøgelse med en karakteristik af unge med dårlig mental sundhed og højt stressniveau.

Formålet med rapporten er således at beskrive, hvad der karakteriserer unge med dårlig mental sundhed og højt stressniveau målt på demografiske og sociale forhold, forældres karakteristika, brug af sundhedsvæsenet, livsstilsfaktorer, sociale relationer og sygdomme og helbredsproblemer. Endvidere beskrives det, hvordan disse forhold har udviklet sig over tid. Rapporten er baseret på data fra Den Nationale Sundhedsprofil fra 2010, 2013 og 2017 samt en række administrative registre.

Undersøgelsen er udarbejdet for Finansministeriet.

Forfattere: Sanne Pagh Møller, Tina Harmer Lassen, Michael Davidsen og Maja Bæksgaard Jørgensen