Skip to main content

Anbefalinger til jobcentrenes samarbejde med almen praksis og traumeklinkker om borgere med etnisk minoritetsbaggrund

28-03-2023
Etniske minoritetsborgere med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenteret på langvarige overførselsindkomster og oplever generelt ulighed i sundhed set i forhold til majoritetsbefolkningen. Helbredsudfordringerne kan være en væsentlig barriere i forhold til etniske minoritetsborgeres tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Formålet med undersøgelsen er at kortlægge udfordringer i og gode erfaringer med samarbejdet mellem jobcentre og henholdsvis almen praksis og traumeklinikker i Danmark og på den baggrund udvikle anbefalinger til, hvordan samarbejdet kan styrkes i forhold til borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

 

Forfattere: Nanna Bjørnbak Christoffersen, Freja Ekstrøm Nilou og Nanna Gram Ahlmark